Kontakt

Ak sa chcete informovať o našich produktoch, službách alebo objednávkach neváhajte využiť našu infolinku  alebo nám napíšte email s vašou požadované. Infolinka je v prevádzke každý pracovný deň od 8:00-17:00. Cez obedňajšiu prestávku (od 12:00 do 13:00) a mimo otváracích hodín sa nie je možne k nám dovolať. Mimo túto dobu nám môžete napísať email a my Vám čo najskôr odpovieme. 

+421 43 202 13 59
Pracovné dni (Po-Pia) 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00

obchod@itcomplet.sk 

 

KONTAKT PRE REKLAMÁCIE, VRÁTENIE TOVARU, OSOBNÝ ODBER A INFORMÁCIE 

Itcomplet, s.r.o.
Mláka 3/4, 029 01 Námestovo
IČO: 47629843, IČ DPH: SK2024060500

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 63140/L

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89
011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru:
tel. č.  041/7632 130/139
fax č.   041/7632 139

Číslo účtu pre úhradu bankovým prevodom

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:  SK09 7500 0000 0040 2984 9946
BIC:  CEKOSKBX
Vyriabilný symbol: použijte prosíme číslo objednávky 

×