Doprava 🚚 ZDARMA pri objednávke nad 40€ cez PACKETU, alebo nad 150€ cez kuriéra DPD!

Digitálny žiak uplatníš v Námestove u nás

Svoj poukaz na Digitálného žiaka si už môžete uplatniť u nás v Itcomplet. 

Projekt Digitálny žiak je určený pre žiakov základných, stredných a stredných odborných škôl. Hlavná myšlienka projektu je pomoc rodinám a podpora prístupu detí k modernému vzdelávaniu. Podrobný popis na získanie dotácie 350€ a uplatnenie príspevku nájdete nižšie.

 Digitálny žiak

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spúšťa národný projekt „Digitálny príspevok pre žiakov SR (Digitálny žiak)“, v rámci ktorého dostanú vybrané skupiny žiakov jednorazový príspevok 350 eur na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou. Ide o jednoduchú poukážkovú schému, vďaka ktorej si budú môcť žiaci zaobstarať presne také zariadenie, ktoré najviac vyhovuje ich potrebám.

 

Ako získať dotáciu 350 eur na notebook

  1. Vyplňte registračný formulár študenta k projektu "Digitálny žiak"
   Následne Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR overí vaše údaje a spravuje vašu žiadosť. Tento proces potrvá niekoľko dní, keďže overenie dát je postupné. Vyplňte registračný formulár študenta k projektu "Digitálny žiak"

  2. Následne vám prišla správa formou (SMS), že ste oprávnený užívateľ uplatniť si príspevok vo výške 350€
   na zariadenie (notebook alebo tablet s klávesnicou).

  3. Spolu so svojim zákonným zástupcom navštívte predajňu Itcomplet
   Po overení potrebných informácií a uplatnení príspevku vám predajca zariadenie aktivuje a odovzdá.

  4. Nové zariadenie máte konečne doma a môžete ho plnohodnotne používať. 🙂

 ZDROJ: digitalnyziak.sk 

Pre koho je projekt určený?

Skupiny oprávnených užívateľov príspevku tvoria štyri skupiny žiakov, pričom sú z veľkej časti tvorené sociálnymi skupinami obyvateľstva v hmotnej núdzi, domácnosťami s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Patria sem tieto cieľové skupiny žiakov:

 • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima) 
 • so špeciálnymi vzdelávacími potrebami podľa § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z.z. žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
 • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe) 
 • žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre rok 2022/2023) vrátane prvákov a prváčok na 5-ročných gymnáziách a kvintánov na 8-ročných gymnáziách bez ohľadu na to, z akého socio-ekonomického pozadia pochádzajú – cieľom je, aby mali rovnakú štartovaciu čiaru a naučili sa pracovať s výpočtovou technikou - príspevok je určený primárne pre všetkých prvákov stredných škôl

 ZDROJ: digitalnyziak.sk

V prípade, že podľa súčtu príjmov domácnosť spadá do definície 60% mediánu príjmu, alebo si samotným výpočtom nie ste istý, je potrebné vyplniť registračný formulár na stránke, kde následne realizátor projektu overí v registroch štátnej správy oprávnenosť žiaka z danej domácnosti pre získanie príspevku, o čom bude zákonného zástupcu informovať prostredníctvom SMS správy.

Často kladené otázky: 

Áno, bez registrácie nie je možné overiť váš nárok na uplatnenie príspevku.

Žiaci a ich zákonní zástupcovia môžu o príspevok požiadať do 30. júna 2023. Uplatnenie príspevku je možné v našej predajni Itcomplet do 31. októbra 2023.

Nie je to potrebné. Údaje všetkých zaregistrovaných žiakov a ich zákonných zástupcov v jednotlivých štátnych registroch overí priamo realizátor projektu.

Projekt Digitálny Žiak rešpektuje individuálne a špecifické potreby jednotlivých žiakov, a práve z tohto dôvodu ho môžu zákonní zástupcovia použiť na zakúpenie digitálneho zariadenia, ktoré je pre ich dieťa najvhodnejšie.

Príspevok pre vaše dieťa si môžete uplatniť v našej predajni ktorá je zapojená do projektu Digitálny žiak. Použiť ho môžete na nákup digitálneho zariadenia, ktoré spĺňa stanovené technické kritériá a parametre. Radi vám poradíme s výberom. 

Ak hodnota zariadenia a príslušenstva prevyšuje výšku príspevku, doplatíte iba rozdiel ceny nákupu a výšky príspevku.

 

Výška príspevku bola stanovená na základe konzultácií s Európskou komisiou a zohľadňuje 1,5 násobok životného minima, pričom hodnota príspevku je 350 eur.​

Zariadenie, ktoré si Žiak môže kúpiť za Digitálny príspevok, musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky. Zariadenie musí byť nové (vyrobené v roku 2022 a neskôr a mať minimálne dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu minimálne na tri roky (na hardvér aj softvér).

Zariadenie tiež musí mať:

 • displej s minimálnym rozlíšením 1366 x 768 pixelov;
 • minimálne jeden fyzický port pre pripojenie periférií: HDMI
 • fyzickú (hardware) slovenskú klávesnicu ako súčasť zariadenia alebo pripojiteľnú fyzickými portami zariadenia, alebo bezdrôtovo
 • funkcia ovládania kurzora, vstavané alebo pripojiteľné fyzickými portami zariadenia alebo bezdrôtovo (myš, dotykový displej, touchpad a pod.)
 • zabudovanú kameru, reproduktory a mikrofón;
 • funkcionalita pripojenia na Wi-Fi
 • rozhranie pre možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám – v prípade tabletu SIM slot ( integrovaný LTE Modem). Pri ostatných zariadeniach možnosť pripojenia LTE modemu pre 4G sieť

V danom ponímaní sa jedná štandardne o zariadenia typu notebook alebo tablet s klávesnicou a uhlopriečkou displeja nie menšou ako 25 centimetrov (10 palcov a viac).

 • zariadenie musí mať nainštalovaný užívateľsky jednoduchý operačný systém – jeho najnovšiu verziu, prípadne verziu, ktorá umožňuje aktualizáciu na novšie verzie, je možné ďalej doinštalovať balík kancelárskeho programového vybavenia (software) lokalizovaného do slovenčiny a používaného v školskom prostredí na Slovensku, antivírusový software, a je tiež kompatibilné s prostredím a aplikáciami využívanými v školskom prostredí – najmä Edunet a pod.
 • zariadenie musí byť nové (vyrobené v roku 2022 a neskôr), má minimálne dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu minimálne na tri roky (na hardware a aj software vybavenie)
 • zariadenie musí mať možnosť pripojenia k široko podporovanej online distribučnej platforme voľných a platených aplikácií (vrátane aplikácií ako viki.iedu.sk, Edupage a Slovensko.sk) a ich plnohodnotného používania


* Výška príspevku neohraničuje cenu zakúpeného zariadenia. Užívateľ digitálneho príspevku/zákonný zástupca môže s vlastným doplatkom nakúpiť zariadenie a príslušenstvo aj nad rámec technickej špecifikácie a hodnoty príspevku.

* Digitálny príspevok je možné využiť aj na nákup príslušenstva k info-komunikačným technológiám, software a školení, výlučne však ako súčasť dodávky zariadenia spĺňajúceho vyššie uvedené parametre.

Nevyčerpanú čiastku nie je možné preniesť na ďalší nákup, nakoľko dotácia je viazaná len na jeden nákup / registrácia.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.